Inverkningar på miljön

Valet att använda hett vatten för att bekämpa ogräs försäkrar avsevärt mindre livscykelpåverkan (LCA) jämfört med användning av herbicider. Livscykelpåverkan orsakad av enheten uppstår främst genom användning av dieselbränsle, men den kan förminskas tack vare enhetens höga driftseffektivitet.

Som yrkesutövare inom branschen vet, har användningen av glyfosat diskuterats globalt. Sommaren 2015 publicerade den WHO-baserade cancerorganisationen IARC en rapport som påstår att glyfosat sannolikt orsakar cancer hos människor.

I EU förlängdes användningen av glyfosat till slutet av 2017. Efter en jämn omröstning förnyade medlemsländerna marknadsföringstillståndet för ytterligare fem år, till 2022. Europaparlamentet har uppmanat att man gradvis slutar användningen av glyfosat före slutet av 2022.

Under tiden kräver många länder och organisationer ett totalförbud mot glyfosat. Socialt tryck styr också valet av icke-kemiska metoder för ogräsbekämpning oavsett lagstiftning.

Aktivt ämne100°C vatten

Resultatet av hett vatten i ogräsbekämpning grundar sig på en plötsligt stor energidos som skadar växtens cellstruktur. Vatten är ett utmärkt medium för värmeöverföring tack vare dess höga värmekapacitet på 4,18 kj/K. Ångans motsvarande värmekapacitet är 2,08 och luftens 1,01.

Många växter har en naturlig mekanism som skyddar dem mot bränder, men eftersom hett vatten inte är ett naturligt hot har de inte utvecklat skyddsmekanismer mot det. Eftersom vatten tar sig in i växtens struktur och rotsystem, är det möjligt att bekämpa växter och slutligen även deras rötter med hjälp av värme.