Eco Weedkiller kommer med ny hetvattenbaserad teknologi för ogräsbekämpning. I enlighet med våra värderingar utvecklar vi apparatur enligt enkelhetens princip. En enkel apparat är funktionssäker och ekonomiskt fördelaktig, jämfört med den traditionella ”trycktvätt”-baserade tekniken. Pro SP-serien bygger på dosupphettning och är inriktad på behandling av många små ytor. Pro SP är ett utmärkt tillskott i den helhetsinriktade trädgårdsskötseln. Till exempel bostadshus gårdar, parkens specialobjekt, trafikdelare osv. Grundprincipen är att åtgången av hett vatten är 2–2,5 l/m2 (100 % gröntäcke). Det betyder att 300 liter räcker till för 100–150 gröna kvadrat.

I Pro SP-produkten har vattnet två uppgifter: överföra värme till växterna som bekämpas och LAGRA energi. Vatten är ett billigt ”batteri” jämfört med traditionella elektriska batterier. Eftersom upphettningen sker med el kan man flexibelt välja hur den producerade elektriciteten används och den vägen inverka på hur miljön belastas. Apparaten kan rentav kopplas direkt till solpaneler. Kundernas återkoppling har visat att man för varmvattenberedningen gärna vill utnyttja redan existerande värmekällor. Pro SP-serien kan flexibelt utnyttja vatten som är förvärmt till 5–80 grader. Det klarar traditionella dieselvärmar-baserade apparater inte av. Med Pro SP-apparaten kan du utföra obegränsat många, mycket korta behandlingar; vattnets utgående temperatur förblir oförändrat jämn. Apparaten bibehåller värmen i minst 8 timmar efter att strömmen har kopplats bort. Under användning behöver apparaten inte vara kopplad till vare sig el- eller vattenledningsnät. Du kan gå vart du vill.

Pro SP är nästan ljudlös när den är i gång, endast munstyckets susande berättar för användaren att vattnet är tillräckligt hett för ogräsbekämpning. Där buller spelar roll är Pro SP ett utomordentligt val, du kan njuta av en tidig sommarmorgon i ljuvlig tystnad!

Tekniska detaljer

Eco Weedkiller Pro 3SP

Effekt 3 kW / 10 kW
Spänning 230 V/400 V - 50 Hz / 12 V
Vattenproduktion ca. 6 l/min (100°C)
Automatisk slangvinda 20 m
Maximalt tryck 3 bar
Vattencistern 300 l
Massa (tom) 310 kg
Massa (full) 610 kg
Mått (L x B x H) 125 x 100 x 105 cm
Avkalkningstank (tilläggsutrustning) 2l
Avkalkningspumpens dosvolym 2,5 ml/min - 75 ml/min
Vattnets maximitemnperatur +109°C
IP-klassificering IP44

Eco Weedkiller Pro 6SP

Effekt 10 kW
Spänning 400 V - 50 Hz / 12 V
Vattenproduktion ca. 6 l/min (100°C)
Automatisk slangvinda 20 m
Maximalt tryck 3 bar
Vattencistern 600 l
Massa (tom) 460 kg
Massa (full) 1060 kg
Mått (L x B x H) 190 x 100 x 105 cm
Avkalkningstank (tilläggsutrustning) 2l
Avkalkningspumpens dosvolym 2,5 ml/min - 75 ml/min
Vattnets maximitemnperatur +109°C
IP-klassificering IP44