Gevolgen voor het milieu

Het bestrijden van onkruid met heet water zorgt voor een aanzienlijk kleinere levenscyclusanalyse (LCA) ten opzichte van het gebruik van onkruidverdelgers. De gevolgen voor de levenscyclus hebben vooral te maken het gebruik van diesel als brandstof, echter zijn de effecten minder prominent doordat het apparaat zo efficiënt opereert.

Zoals de professionele community maar al te goed weet, staat het gebruik van glyfosaat wereldwijd ter discussie. In de zomer van 2015 heeft de International Agency of Research on Cancer (IARC), een semiautonome eenheid van de World Health Organization (WHO), een rapport uitgegeven waarin stond dat glyfosaat “voor mensen waarschijnlijk kankerverwekkend is”.

De Europese Unie (EU) stond het gebruik van glyfosaat toe tot het einde van 2017. In 2017 hebben de EU-lidstaten met een kleine meerderheid van de stemmen de toestemming voor marketing met nog eens vijf jaar verlengd tot 2022. Het Europees Parlement heeft een resolutie uitgebracht waarin het voorstelt om het gebruik van glyfosaat tegen het eind van 2022 uit te faseren.

Ondertussen eisen veel landen en organisaties dat het gebruik van glyfosaat verboden wordt. Daarnaast zorgt sociale druk ervoor dat het gebruik van niet-chemische methoden om onkruid te bestrijden wordt aangemoedigd, ongeacht wat de wetgeving is.

Actieve substantieWater op 100°C

Het effect van het gebruik van heet water tijdens onkruidbestrijding is gebaseerd op de plotse golf van thermische energie die het plantenweefsel aantast. Water leent zich perfect voor het overbrengen van hitte dankzij de grote hittecapaciteit van 4,18 kj/K. Ter vergelijking: De hittecapaciteit van stoom en lucht zijn respectievelijk 2,08 en 1,01.

Veel planten beschikken over een natuurlijke mechanisme dat hen tegen vuur beschermt. Aangezien water echter geen natuurlijke bedreiging voor planten vormt, hebben ze geen mechanismen ontwikkeld om zich hiertegen te beschermen. Omdat water opgenomen wordt in de vegetatie en het wortelsysteem van de plant, is het met water mogelijk om planten, en uiteindelijk zelfs hun wortels, te doden.