Pieni
Elinkaarivaikutus

Vaikutukset
Ympäristöön

Käytettäessä kuumaavettä rikkakasvien torjuntaan varmistamme elinkaari vaikutuksen (LCA) jäävän huomattavan pieniksi verrattuna herbisidien käyttöön. Vaikutuksia syntyy lähinnä diesel polttoaineen käytöstä ja senkin vaikutuksia voidaan pienentää laitteiston hyvällä hyötysuhteella ja polttoaine valinnalla.

Kuten alan ihmiset tietävät glyfosaatin käyttö on ollut puheenaiheena maailmanlaajuisesti. Kesällä 2015 WHO:n alainen syöpäjärjestö IARC julkaisi arvion, jonka mukaan glyfosaatti on ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttava aine. Eu:ssa glyfosaatin käyttö sai jatkoaikaa 31.12.2017 saakka. Jäsenmaat antoivat marraskuun lopussa 2017 tiukan äänestyksen jälkeen glyfosaatille jatkoaikaa 2022 saakka. Euroopan parlamentti on antanut kannanoton, jossa kehotetaan luopumaan glyfosaatin käytöstä kokonaan vuoteen 2022 mennessä.

Monet järjestöt ja maat vaativat glyfosaatille totaalikieltoa. Sosiaalinen paine ohjaa myös valitsemaan kemikaalittoman vaihtoehdon riippumatta säädöksistä.

EI VAURIOITA PUUVARTISIA KASVEJA

Sivukartta