Liten
livscykelpå­verkan

Inverkan på
miljön

Vid användning av vatten i ogräsbekämpning försäkrar vi att livscykelpåverkan (LCA) blir avsevärt mindre jämfört med användning av herbcider. Påverkan uppkommer främst genom användning av dieselbränsle och den kan förminskas genom utrustningens goda verkningsgrad och genom val av bränsle.

Som människor i branschen vet, har användningen av glyfosat varit ett hett ämne i världen. Sommaren 2015 publicerade WHO-baserade Cancer Organization IARC en uppskattning om, att glyfosat är sannoligt ett cancerframkallande ämne hos människor. I EU förlängdes användningen av glyfosat till och med den 31 december 2017. Medlemsländerna gav i slutet av november 2017, efter en väldigt jämn omröstning, fortsatt tillstånd för användning av glyfosat fram till år 2022. Europaparlamentet har dock i sin resolution, uppmanat att man slutar helt och hållet användningen av glysofat innan år 2022.

Många organisationer och länder kräver ett totalt förbud mot glyfosat. Socialt tryck styr också valet av ett icke-kemiskt alternativ oavsett reglerna.

INGA SKADOR PÅ VÄXTER MED TRÄDLIKNANDE STAM

Sivukartta