Bekämpa ogräs
ekologiskt

Vad är Ecoweedkiller?

Säker för omgivningen och för den behanlade ytan. Verksamma ämnet är het vatten. För bruk krävs ingen heta arbeten -kort eller tillstånd.

Läs merEnhetsuppgifter

Versamma ämnet är
hett vatten

Vattnets effekt grundar sig på en hastig stor energidos, som orsakar skador i växtens cellstruktur. Vattnet är ett väldigt gott medium för värmeöverföring p.g.a. den stora värmekapaciteten 4,18 kj/kg/K. Ångans motsvarande siffra är 2,08 och luftens 1,01.

Läs mer om vattnets effekt

INGA SKADOR PÅ VÄXTER MED TRÄDLIKNANDE STAM

Miljö-
påverkan

Vid användning av vatten i ogräsbekämpning försäkrar vi att livscykelpåverkan (LCA) blir avsevärt mindre jämfört med användning av herbcider. Påverkan uppkommer främst genom användning av dieselbränsle och den kan förminskas genom utrustningens goda verkningsgrad och genom val av bränsle.

Läs mer om miljöpåverkan

OGRÄSBEKÄMPNING

Sivukartta