Ogräsbekämpning
Eco weedkiller

Vilka fördelar fås genom användning av
Eco weedkiller?

Säkerhet, eftersom det verksamma ämnet är het vatten, som inte skadar ytor eller konstruktioner, ingen brandrisk, inga skador på trädliknande stam, försurar inte marken och gynnar därmed inte mosstillväxten. Operatören behöver ingen behörighetsutbildning för bekämpningsmedel eller heta arbeten kort, som vid flambehandling.

Man behöver inte varsla om behandlingsåtgärden och man behöver inte återkomma, för borttagning av den bekämpade växtligheten, som man får göra vid användning av växtbekämpningsmedel.

Områdena är omedelbart säkra för barn och för andra som rör sig på området, inga väntetider.

Lätthanterlig

Utgångspunkten var att vem som helst, med en kort utbildning, kan bruka enheten. Du kör igång enheten och väljer ogräsbekämpning eller desinficering och resten sköter automatiken i EcoWeedKiller. På så sätt försäkrar man att man arbetar hela tiden med rätta inställningar och därmed blir arbetet effektivt.

Eco weedkiller
Utrustning

Enheten består av en dieselmotor, högtryckspump, vattenvärmare, vattenbehållare och slangvindor i huvuddrag. Alla komponenter är valda efter kvalitet och inte efter pris. På så sätt försäkrar man pålitligheten och en lång livslängd. Detta medför också, att enhetens kolspår är kortast möjlig. I enheten används bara diesel och inte bensin, som i många konkurrenternas enheter. Vattenvärmarens verkningsgrad är väldigt hög och som motor används den tyska Hatz, som uppfyller de strängaste avgasbestämmelserna. När komponenterna är kvalitativa och välkända märken, säkerhetsställer det reservdelsförsörjningen och servicen.

Enheten kan transporteras med de flesta skåpbilarna, släp med broms eller den kan utrustas med redskapsfäste. De vanligaste fästen finns att tillgå.

I enheten finns alltid en vattenbehållare på 310 liter. Som tillägg kan enheten utrustas med en påfyllningsslangvinda och då kan man koppla enheten till vattenledningsnätet. Vid behov kan man koppla till flera tankar efter transportfordonets lastförmåga.

Bränsletanken är måttsatt, så att bränslet räcker ett skift, 8-10 timmar.

Tryckvattenslangvindan har som standard 80 m slang. Här skiljer vi oss markant från våra konkurrenter. Man kan från ett och sammas ställe behandla i praktiken över ett halvt hektar. Förhandsplanering av behandlingsställen och organisering av vattenlogistik medför ett kostnadseffektivt arbete.

Bekanta dig med enhetens egenskaper »

Vad grundan sig
vattnets effekt på?

Vattnets effekt grundar sig på en hastig stor energidos, som orsakas skador i växtens cellstruktur. Vattnet är ett väldigt gott medium för värmeöverföring p.g.a. den stora värmekapaciteten 4,18 kj/kg/K. Ångans motsvarande siffra är 2,08 och luftens 1,01.

Många växter kan skydda sig av naturen mot skogsbränder, men hett vatten är inte ett naturligt hot mot väter och därför har växterna ingen skyddsmekanism mot det. Vattnet tar sig in i växtens struktur och rötter och därigenom kan man bekämpa växter vars tillväxtpunkt ligger ovanpå marken eller under den.

Använd enheten för
desinficering

Du kan utrusta EcoWeedKiller för desinficering. Då justeras enheten med andra värden för vattentryck och värme. På så vis blir utrustningens verkningsgrad väldigt hög och man får kostnadsbesparingar.

Sivukartta