Pieni
Elinkaarivaikutus

Vaikutukset
Ympäristöön

Käytettäessä kuumaavettä rikkakasvien torjuntaan varmistamme elinkaari vaikutuksen (LCA) jäävän huomattavan pieniksi verrattuna herbisidien käyttöön. Vaikutuksia syntyy lähinnä diesel polttoaineen käytöstä ja senkin vaikutuksia voidaan pienentää laitteiston hyvällä hyötysuhteella ja polttoaine valinnalla.

Kuten alan ihmiset tietävät glyfosaatin käyttö on ollut puheenaiheena maailmanlaajuisesti. Kesällä 2015 WHO:n alainen syöpäjärjestö IARC julkaisi arvion, jonka mukaan glyfosaatti on ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttava aine. Eu:ssa glyfosaattin käyttö sai jatkoaikaa 31.12.2017 saakka, johon mennessä EU:n komission tulee päättää salliiko se glyfosaatin käytön jatkamisen ja missä laajuudessa. Monet järjestöt vaativat glyfosaatille totaalikieltoa.

EI VAURIOITA PUUVARTISIA KASVEJA

Sivukartta